რუსულად По-русски
შესვლა
პლასტიკური ბარათი
სტანდარტული
მე-3 კრედიტი 300 ლარამდე
მე-4 კრედიტი 400 ლარამდე
მე-5 კრედიტი 500 ლარამდე
აიღე სესხი 50 ლარიდან 300 ლარამდე
ყველაზე სწრაფი ინტერნეტ კრედიტი
აირჩიეთ კრედიტის სასურველი თანხა და ვადა
თანხა
ვადა
Teeest
განაცხადი
ხელშეკრულება
500 ლარამდე
30 დღემდე
სასურველი თანხა
კრედიტი
საკომისიო
ჯამში
კრედიტის გახანგრძლივება
5 დღე:
15 დღე:
30 დღე:
მოითხოვე
ბარათი
SMS
კრედიტი
ელექტრონული
საფულე

კონტაქტი

ტელეფონი:
2 20 40 40
ელ.ფოსტა

7 დღე კვირაში

10:00 - 18:00

მინიკრედიტის ქსელი
ესტონეთი ლატვია პოლონეთი საქართველო